Faluház

FaluházVezető és könyvtáros: Bozsokiné Kelemen Zsuzsanna

 

 

A Faluház fő feladatai

A Mezőszemerei Faluház fő feladatának tekinti, hogy szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez; információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez; elősegítse a falu történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását; helyet biztosítson az önművelődést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve: a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait; nyilvános, közösségi internet-hozzáférést biztosítunk a használók számára; gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról (igény esetén idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak részére házhoz szállítjuk a könyvtári dokumentumokat; vakoknak és gyengénlátóknak hangkazetta gyűjteményt kölcsönzünk stb.); biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés).

Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a használók javaslatait, vizsgáljuk a használói szokásokat, s a felmerülő igényeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a faluház szolgáltatásait, javítjuk a tárgyi feltételeit.