Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (111.04.) Önkormányzati rendelete a Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló11/2012.(VIII.28.)
önkormányzati rendeletének és az azt módosító 14/2012.(X.24.) önkormányzati
rendeletének hatályon kívül helyezéséről


04.pdf (68574)