Mezőszemere Község Önkormányzat 1/2013.(I.29.) számú önkormányzati Rendelete az
Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló
többször módosított 17/2012 (XII.18) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

01.pdf (130784)